NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Okrutna natura

Z ostatniej chwili!

Oto po raz kolejny ?ycie dopisa?o dramatyczny fina? opisywanych przez nas wydarze?.

Okaza?o si?, ?e panele, które uczestniczy?y w dyskusji wykonane zosta?y przez spó?k? "tree or treat", która dzie? przed konkursem dokona?a modrerstwa na wieloletnim zwyci?zcy i niekwestionowanym faworycie tegorocznego konkursu!

Platan wraz z rodzin? zostali w nocy bestialsko wyr?ni?ci w pie? przez bojówki szkó?ki le?nej w Mi?dzylesiu. Organizacja ta jest równie? odpowiedzialna za wykonanie rzeczonych paneli.

Dochodzeniem zaj?? si? inspektor Lipka z wydzia?u przest?pstw zakorzenionych, z siedzib? w Laskach.

Z dr?eniem oczekujemy na wyniki ?ledztwa.
Z Topola dla Li?ci Dnia - korespondentka Osika

korespondentka Osika
2002-03-19

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa