NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Gaz w mie?cie.

?rodowisko warszawskie a? huczy od plotek. Przyczyn? zamieszania jest postulat Manfreda Skrzypca, radnego warszawskiego, aby na pwrót wprowadzic do Stolicy o?wietlenie gazowe.

- Jest to dobre posuni?cie, poniewa? za gaz p?acimy rycza?tem, wi?c oboj?tnie ile go zu?yjemy, to i tak zap?acimy tyle samo - przekonuje radny.

Sprawdzili?my, ?e faktycznie o?wietlenie gazowe by?oby ta?sze, ale budowa systemu o?wietleniowego poch?on??aby miliony z?otych.

- Uwa?am, ?e latarnie gazowe powinny stan?? w szczególnych miejscach Warszawy - mówi mgr Izydor Pta? z Instytutu Badania ?wiat?a PAN. - Na przyk?ad na blokowoskach takich jak Bemowo, Ursynów czy Goc?aw - dodaje.

Niestety, nie uda?o nam si? dowiedzie? dlaczego akurat sto?eczne blokowiska powinny zosta? o?wietlone ?wiat?em gazowym. W chwil? po tej wypowiedzi dla serwisu Nie_wierz_plot.com mgr Pta? znikn?? w niewyja?nionych okoliczno?ciach. Prawdopodobnie b??dzi po Warszawei, szukaj?c dogodnych lokalizacji dla swego pomys?u.

Jak si? dowiedzieli?y nieoficjalnie, prezydent Warszawy, Szczepan Ma?lak rozwa?a propozycj? radnego Skrzypca, ale chcia?by zainstalowa? o?wietlenie gazowe raczej na Starówce.

Jednak jak wiadomo, w?adze planuj? wy??czenie Starówki. B?dziemy na bie??co informowa? o rozwoju wydarze?.

Foster Jones
2002-03-22

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa