NIEWIERZPLOT.COM > POLITYKA
W?gry atomowe

W wystosowanym wczoraj li?cie otwartym skierowanym do przywódców pa?stw, premier W?gier o?wiadczy?, i? jego kraj do??czy? do pot?g nuklearnych.

Pierwsze reakcje, jak zawsze by?y skrajne. Chiny, zgodnie ze zwyczajem zaprotestowa?y i uszczelni?y granice. Zagadk? pozostaje stanowisko rz?du Zimbabwe, które w odpowiedzi na list przes?a?o do Budapesztu faktur? VAT.

Kilka pa?stw oficjalnie wyrazi?o swe zaniepokojenie. Te obawy uspokoi? jednak publicysta The Times, Josh Mensky. Kategorycznie zanegowa? on mo?liwo?? posiadania przez W?gry broni j?drowej. Zarzuci? im wyj?tkow? nieporadno?? w kontaktach z zaawansowanymi technologiami. Przypomnia? jak nie dalej ni? dwa lata temu, Budapeszt og?osi? umieszczenie na orbicie oko?oziemskiej pierwszego biomechanicznego satelity. Ju? po dwóch dniach okaza?o si?, i? satelita pocz?tkowo samowolnie zmieni? trajektori? lotu, po czym odlecia? w bli?ej nieokre?lonym kierunku.
Dlaczego? "Bo mu si? tam nie spodoba?o" powiedzia? premier Istvan Zbesztany podaj?c si? do dymisji.

Nie da si? ukry?, i? faktycznie rzuca to nowe ?wiat?o na ca?? spraw?. Prezydent Kwa?niewski chc?c pocieszy? premiera W?gier zaprosi? go na nieoficjln? wizyt? do Warszawy. Wedle naszych informacji, w planach maj? wychyli? kilka szklaneczek i pomacha? szabelk?.

Jan Piotr Szatan
2002-03-23

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa