NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Hipochondria Wszechpolska.

W Watykanie pod Radomiem zako?czy?y si? Trzecie Spotkania Hipochondryków Polskich. Od lat duchowym ojcem imprezy jest W?adys?aw Siny-?okietek - stolarz z prze?omu wieków przez blisko 50 lat z powodzeniem symuluj?cy brak obu r?k.

W ramach Spotka? odby?o si? sympozjum na temat najnowszych osi?gni?? w dziedzinie symulowania. Specjalnie na t? okazj?, firma DreamWorks przygotowa?? Symulator Chorego Cz?owieka.

Przyznano tak?e doroczne nagrody w kilku dziedzinach. W?ród laureatów znale?li si? mi?dzy innymi Marian Tupolew (za kamienie ja-nerkowe) oraz pani Krystyna Nó?ka uskar?aj?ca si? na zaci?gni?te oczko.

Spotkania zamkn?? koncert s?ynnych Trzech Tenorów: Jose Tabletasa, Luciano "Normosana" Naparottiego i Placebo Domingo.

Jan Piotr Szatan
2002-04-23

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa