NIEWIERZPLOT.COM > NAUKA
Dbaj o pi?ty!

Jak wynika z najnowszych wyników bada?, noszenie butów na wysokim obcasie powoduje zmarszczki na pi?tach!!!

T?, zapewne wstrz?saj?c? dla wi?kszo?ci Pa?, informacj? poda? wczoraj "G?os Medyczny". Okazuje si?, ?e u 99 procent zbadanych kobiet nosz?cych regularnie szpilki, poziom zmarszczenia pi?t i okolic nad pi?tami jest nieporównywalnie wi?kszy ni? u pa? nosz?cych np. trampki.

Dla Donosów komentuje dr Jerzy Miau:
- Jak wygl?daj? pomarszczone pi?ty mozemy sprawdzi? sami: obci?gamy stop? wzd?u? linii golenia i patrzymy jak zachowuje si? skóra w tylnej cz??ci okolicy kostki. W przypadku pacjemtek z zaawnsowanym stadium, mo?na wykona? operacj? plastyczn?, polegaj?c? na usuni?ciu nadmiaru skóry ze ?ci?gna. Jednak istnieje du?e prawdopodobie?stwo, i? wówczas, przy stawianiu stopy p?asko, zmarszczki b?d? robi? si? z przodu stopy - nad podbiciem. Po takiej operacji do wysokich obcasów jest si? zatem zmuszonym! -

Jak zgodnie twierdz? naukowcy, jedynym sposobem unikni?cia nieprzyjemnych zmarszczek s? po prostu p?askie podeszwy.

...nie b??dzi
2002-05-10

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa