NIEWIERZPLOT.COM > NAUKA
Istnieje ?ycie pozagrobowe!!!

Wyniki bada? s? jednoznaczne: istnieje ?ycie pozagrobowe. W ci?gu ostatniego roku mi?dzynarodowa grupa naukowców sk?adaj?ca si? z biologów, psychologów, socjologów i filozofów przebada?a reprezentatywn? prób? kilku tysi?cy cmentarzy na ca?ym ?wiecie.

- Z wiadomych wzgl?dów badaniu uwzgl?dnili?my tylko istoty ludzkie. - mówi prof. Paputy Mapantu, filozof z Ugandy - Przez ca?y rok dok?adnie badali?my stan cia?a osób odwiedzaj?cych cmentarze i okaza?o si?, ?e 100% z nich by?y to osoby ?ywe! To pierwszy taki wynik w ca?ej historii nauki. Ma?o tego - w ?adnym z przebadanych przez nas grobów nie wykryli?my najmniejszego ?ladu ?ycia. Jest to prawdziwa rewolucja, która odwróci?a dotychczasowy sposób my?lenia nas wszystkich o 180 stopni! -

To fenomenlne odkrycie po?o?y na pewno podwaliny pod zupe?nie now? nauk? i religi?.

non omnis
2002-05-13

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa