NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
Bomby ?ycia

Pentagon doniós? wczoraj o nowych elementach strategii misji pokojowych, które ameryka?skie wojska od jakiego? czasu pe?ni? w ró?nych cz??ciach ?wiata.

Najnowszym osi?gni?ciem s? przeciwpiechotne i przeciwpancerne bomby ?ycia, zwane z ?aci?ska Vita-Miny. Ju? jutro wyrusz? z baz lotniczych samoloty z ich dostawami.

Narazie sporz?dzono cztery typy Vita-Min: A - na stref? afga?sk?, arabsk? oraz specjalny model przeznaczony dla Arafata Jasira; Vita-Miny z grupy B - dla pa?stw strefy ba?ka?skiej; C - dla Czeczeni oraz pentagon-H - to równie? indywidualny model z przeznaczeniem dla Huseina Saddama.

?o?nierze b?d? na bie??co zavitaminowywa? pola w specjalnie wyznaczonych regionach.

doktor NO
2002-05-15

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa