NIEWIERZPLOT.COM > SPORT
czeko nie lada

Od niedawna w Telewizji Polskiej mo?emy ogl?da? tajemnicze reklamy czekoladowych cukierków Riesen: pojawia si? tam r?ka, której w?a?ciciel znajduje si? poza kadrem, wi?c jest nam nieznany. Jednak g?os zach?ca do skosztowania cukierków Riesen.
Niektórzy twierdz?, ?e ta kampania to dopiero pocz?tek zapowiadanej przez producenta wojny o polski rynek s?odyczy. Szykuje si? zatem prawdziwy Riesen-kampf...

Jak sk?din?d wiadomo, Riesenkampf to nazwisko s?awnego warszawskiego poety m?odego pokolenia.

Ta, zapewne nieprzypadkowa, zbie?no?? wcia? pozostaje niejasna. Nikt te? nie chce podj?? ryzyka zaj?cia si? t? spraw?.

E.Wedel
2002-05-18

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa