NIEWIERZPLOT.COM > POLITYKA
Tony stanek

Potwierdzi?y si? rzekome domys?y sprzed kilkudziesi?ciu lat, które okaza?y si? prawd?!
Jak niektórzy pami?taj?, swego czasu w?adze, mo?e nie do ko?ca ?wiadomie, zdemaskowa?y wroga - STONK?. Dzi? okazuje si?, ?e cho? po omacku, trop by? s?uszny...
Polscy biolodzy informuj? i ostzregaj?, ?e i w tym roku Polska atakowana jest przez ameryka?skiego owada.
Wiadomo, ?e STANKA po?era ju? uprawy ziemniaków na lubelszczy?nie. W celu ochrony w?asnych ro?lin zaleca si? ?rodki zaradcze w postaci rakiet ziemia - powietrze i ziemia - ziemniak.

wi??ba
2002-05-31

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa