NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
jak wolno to wolno??

Wiadomo ju? kto jest winien rosn?cemu bezrobociu w Polsce. Akcja, której towarzysz? billboardy z napisem "Zwolnij" i 50 w czerwonym kó?ku oraz organizowane tzw. "Parady wolno?ci" odnosz? skutek zamierzony przez organizatorów.
- Si?a oddzia?ywania tych plakatów jest tak wielka, ?e musia?em zamieszka? w fabryce aby uchroni? zak?ad przed zupe?nym zatrzymaniem produkcji - mówi Wies?aw S?aby, producent zapa?ek - Jeden taki billboard postawiono przy drodze, któr? codziennie doje?d?a?em do biura. Dosz?o do tego, ?e przemierzaj?c t? tras? w t? i z powrotem, dziennie zwalnia?em 100 pracowników! Mam nadziej?, ?e te straszne plakaty znikn? jak najszybciej z polskich dróg. -
Równie? robotnicy organizuj? protesty, jednak bez skutku.
Tymczasem nieoficjalnie wiadomo, ?e akcje na rzecz zwi?kszenia "bezpiecze?stwa na drogach" nasil? si? w zwi?zku z nadchodz?cymi wakacjami. Nie dla wszystkich jednak wakacje te oka?? si? czasem beztroskiego wypoczynku...

domator
2002-06-01

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa