NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
A to ci arty?ci!

W ?rodowe pó?ne popo?udnie, do jednego z mieszka? na warszawskim Muranowie, wykorzystuj?c zaufanie zamieszkuj?cuch ów lokal obywateli wdar?o si? dwóch osobników znanych sto?ecznej policji jako Ma oraz Szu. Jegomo?ciowie u?pili czujno?? lokatorów podaj?c si? za artystów rewiowych.

Przeprowadzona w trybie natychmiastowym wizja lokalna ods?oni?a straszliw? prawde na temat wydarze? jakie rozegra?y si? pod feralnym numerem 41. Otó? bowiem na miejscu, szczwani hochsztaplerzy oszo?omili zajmuj?c? lokal m?od? par? plikiem fotografii o szokuj?cej tre?ci. Oczom lokatorów obajwi?y si? sceny obsceny i aktów satanistycznych.

Wykorzystuj?c zaistnia?? sytuacj?, jeden z intruzów czmychn?? do ?azienki, gdzie prawdopodobnie obmy? stopy, po czym wespó? ze swym kompanem dokonali konsumpcji gumy Mamba. Jakie jest znaczenie tego ostatniego faktu, tego dotychczas inspektorzy policji nie odkryli. Wiadomo jedynie, i? po chwili oddalili si? w ogromnym po?piechu.

Policja pracuje nad rozszyfrowaniem planów tej szajki. Prowadz?cy spraw? porucznik Pu?kownik powiedzia? - Podejrzewamy, ?e mamy do czynienia z cyklistami, co wnosimy po rowerach.

Czy?by historia mia?a si? powtórzy?? Póki co, apelujemy o wzmo?enie czujno?ci.

Jan Piotr Szatan
2002-06-21

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa