NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
Mars odpada

Niespodziewanym fiaskiem zako?czy?a si? przygotowywana od lat wyprawa na Marsa. Osoby odpowiedzialne za projekt zosta?y wys?ane na p?atny urlop, podczas którego przeprowadzone zostanie drobiazgowe dochodzenie maj?ce wyja?ni? powody tak niefortunnego fina?u prac, które poch?on??y kilka miliardów dolarów.

Jeden z trzech cz?onków pechowej ekipy, pragn?cy zachowa? anonimowo??, zgodzi? si? odpowiedzie? nam na kilka pyta?.

- Wszystko by?o zapi?te na ostatni guzik ju? od kilku miesi?cy. Nad ca?o?ci? piecz? sprawowa? admira? P?telka, znany ze swej skrupulatno?ci i wisielczego poczucia humoru. Nad ka?dym z elementów wyprawy pracowa?y kilkunastoosobowe zespo?y. Mieli?my ludzi od wszystkiego - jedni wytyczali tras?, inni zaj?li si? zabezpieczeniem prowiantu, przygotowaniem bezpiecznych kombinezonów. Jeszcze inni odpowiedzialni byli za p?yn do wycieraczek. Ba, ma?o tego - mieli?my nawet specjaln? ekip?, która zadba?a, by na kuchennym stole w domu ka?dego z nas pojawi?a si? kartka "Kochanie, nie czekaj z kolacj?. Wracam za trzy miesi?ce". Tak, tak - jak si? nam wydawa?o, nic nie zosta?o przeoczone. Niestety, jedynie tak nam si? wydawa?o...

Feralnego dnia wszyscy byli bardzo podekscytowani. Trzej ?mia?kowie wyruszyli o ?wicie, obserwowani z tajnej bazy na trzecim pi?trze przy ulicy Popie?uszki w Warszawie. Oko?o godziny 5:50, jeden z nich, ubezpieczany przez pozosta?ych dyskretnie w?lizgn?? si? do pobliskiego sklepu i nieznacznie zerkaj?c na boki zbli?y? si? do lady. Teraz wypadki potoczy?y si? w zawrotnym tempie...

- Dzie? dobry, trzy Marsy poprosze.
- Nie ma. Snickersy mog? by??
- ...
- To mo?e Twix?
- To ja zaraz wracam...

Takiego obrotu sprawy nikt si? spodziewa?. Niedosz?y zdobywca Marsa popad? w konfuzj?, drugi w katatoni?, a trzeci wyjecha? do Katalonii po czym s?uch po nim zagin??.

Niepowodzenie przedsi?wzi?cia mo?e postawi? pod znakiem zapytania wiele innych przedsi?wzi?? w tym m.in. koronacj? Prince Polo w Monaco czy te? przygotowywan? w?a?nie w Finlandii... ale o tym ju? wkrótce.

Jan Piotr Szatan
2002-07-26

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa