NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Nowy ZOObywatel

Wielka rado?? w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Narodziny, które w niewoli s? niezwyk?? rzadko?ci?!

Wczoraj we wczesnych godzinach popo?udniowych potomstwa doczeka?a si? para misiów panda. Oprócz satysfakcji z tak rzadkiego wydarzenia, dyrekcja liczy tak?e na zg?oszenia sponsorów, czy producentów filmowych. - Ju? niejednokrotnie zwierz?ta z naszego ogrodu wyst?powa?y w licznych produkcjach telewizyjnych i kinowych - opowiada dyrektor zoo - Raz nawet wypo?yczyli?my syjamsk? kotk? na Broadway, ale wróci?a z okopconym futerkiem. Klienci t?umaczyli si? wymogami sztuki. Wiemy jednak, i? zmuszano j? do ci?g?ego przesiadywaniu na rozgrzanym blaszanym dachu. To barbarzy?stwo, od tego czasu bardzo pilnie strze?emy dobra naszych podopiecznych.

Opiekunowie nowo narodoznego misia, który dosta? na imi? Krysia, ju? teraz podkre?laj? jego wyj?tkowy urok i fotogeniczno?? i zgodnie twierdz?, ?e panda Krystyna niezawodnie zawojuje kinowe ekrany.

Jan Trzpiot-Sztan
2002-09-06

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa