NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
Agresja na per?y ameryka?skiej kultury

Ameryka?skie organizacje konserwatywne wnios?y pozew do Trybuna?u Stanu w zwi?zku z agresj?, której ofiar? staje si? ameryka?ska kultura.

G?ówny materia? dowodowy zebrany przez owe organizacje opiera si? na produkcji filmowej z ostatnich lat. Reprezentuj?cy stron? skar??c? prawnik Jet Lost po?o?y? najwi?kszy nacisk na rzekomy spisek semicki maj?cy na celu przekre?lenie dotychczasowego dorobku kulturalnego narodu ameryka?skiego. Jego zdaniem, cz??? z owych dzia?a? jest wr?cz nieskr?powana.

Szczytem wszystkiego - emocjonowa? si? Lost - jest uczynienie bo?ka z osobnika o pokr?tnej osobowo?ci. Ta nie w pe?ni przecie? ludzka istota mami sw? nadludzk? si?a. Wszystko staje si? jasne kiedy poznajemy jego nazwisko - SZPIDERMAN! To najwi?ksza potwarz dla naszej ludzkiej godno?ci od czasów innego prowokatora - niejakiego Szpilberga, który usi?owa? wmówi? nam, i? pokraczny, zielonkawy i do tego t?go ??opi?cy piwo stwór pozaziemski mo?e by? sympatyczny i sta? si? jednym z nas - kontynuowa?.

Na tym jednak jego tyrada zosta?a przerwana, a jego cel? ponownie zaryglowano.

Jan Piotr Szatan
2002-09-22

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa