NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Otwarte zagro?enie

Na zorganizowanej wczoraj specjalnej konferencji prasowej, rzecznik stolecznej policji wyrazi? obaw?, ?e podczas zbli?aj?cego si? weekendu, warszawscy stró?e prawa mog? mie? pe?ne r?ce roboty.

Powodem zamieszania okaza?o si? by? og?oszenie emitowane w lokalnych rozg?o?niach. S?yszymy w nim co nast?puje - "Ju? w ten weekend - na Osiedle Wy?cigach - dni otwartych drzwi". W zwi?zku z powy?szym, policyjni analitycy przewiduj? wzrost zglosze? kradzie?y. - Poprzednim razem mieli?my podobny k?opot z dealerami samochodów - powiedzia? nam kapitan N. Emo.

W tej chwili trwa ustalanie, czy akcja zosta?a skonsultowana z mieszka?cami. Policja rozwa?a tak?e przygotowanie kontroferty - dni otwartych aresztów.

Jan Piotr Szatan
2002-09-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa