NIEWIERZPLOT.COM > NAUKA
UWAGA!!!

DRODZY DONOSICIELE!
JU? TERAZ, CHOC Z MA?YM OPÓ¬NIENIEM, RUSZA NASZ *DONO?NY UNIWERSYTET SIECIOWY*. STAWIAMY SOBIE SZCZYTNY CEL ODKRYWANIA PRZED WAMI TAJNIKÓW ?YCIA. W CYKLU NASZYCH WYK?ADÓW B?DZIEMY WAM KOLEJNO ODKRYWA? SENSY UKRYTE ZA ZAS?ON¡ CODZIENNO?CI. MAMY NADZIEJ?, ?E ZDOBYCIE DYPLOMU NASZEJ UCZELNI B?DZIE JEDNOZNACZNE Z UZYSKANIEM PE?NEJ WIEDZY O SENSIE ?YCIA I ?WIATA.
WYK?AD INAURACYJNY PO?WI?CONY B?DZIE SZALENIE FRAPUJ¡CEMU I SKOMPLIKOWANEMU ZAGADNIENIU OKNA. KOLEJNE WYK?ADY B?DZIEMY PRZESY?A? WAM REGULARNIE W ODST?PACH KILKU DNI DO KILKU MIESI?CY.
WDZI?CZNI B?DZIEMY ZA WSZELKIE PYTANIA, SUGESTIE I OCZEKIWANIA JAKIE POK?ADACIE W MURACH NASZEGO UNIWERSYTETU - CHCEMY, ABY?MY TWORZYLI GO WSPÓLNIE! TAK.
MAMY NADZIEJ?, ?E NIED?UGO B?DZIEMY MIELI SWOJ¡ W?ASN¡ ZAK?ADK? W SERWISIE DONOSY, GDZIE BEDZIECIE MOGLI W CISZY I SKUPIENIU ZAPOZNAWA? SI? Z WIEDZ¡, KTÓR¡ DLA WAS MAMY.

Z USZANOWANIEM
Moja Magnificencja,
theRektor
Sensyliusz Rotker

the Rektor
2002-10-30

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa