NIEWIERZPLOT.COM > NAUKA
UWAGA!!!

DRODZY DONOSICIELE!
JUŻ TERAZ, CHOC Z MAŁYM OPÓ¬NIENIEM, RUSZA NASZ *DONOŚNY UNIWERSYTET SIECIOWY*. STAWIAMY SOBIE SZCZYTNY CEL ODKRYWANIA PRZED WAMI TAJNIKÓW ŻYCIA. W CYKLU NASZYCH WYKŁADÓW BęDZIEMY WAM KOLEJNO ODKRYWAć SENSY UKRYTE ZA ZASŁON¡ CODZIENNOŚCI. MAMY NADZIEJę, ŻE ZDOBYCIE DYPLOMU NASZEJ UCZELNI BęDZIE JEDNOZNACZNE Z UZYSKANIEM PEŁNEJ WIEDZY O SENSIE ŻYCIA I ŚWIATA.
WYKŁAD INAURACYJNY POŚWIęCONY BęDZIE SZALENIE FRAPUJ¡CEMU I SKOMPLIKOWANEMU ZAGADNIENIU OKNA. KOLEJNE WYKŁADY BęDZIEMY PRZESYŁAć WAM REGULARNIE W ODSTęPACH KILKU DNI DO KILKU MIESIęCY.
WDZIęCZNI BęDZIEMY ZA WSZELKIE PYTANIA, SUGESTIE I OCZEKIWANIA JAKIE POKŁADACIE W MURACH NASZEGO UNIWERSYTETU - CHCEMY, ABYŚMY TWORZYLI GO WSPÓLNIE! TAK.
MAMY NADZIEJę, ŻE NIEDŁUGO BęDZIEMY MIELI SWOJ¡ WŁASN¡ ZAKŁADKę W SERWISIE DONOSY, GDZIE BEDZIECIE MOGLI W CISZY I SKUPIENIU ZAPOZNAWAć SIę Z WIEDZ¡, KTÓR¡ DLA WAS MAMY.

Z USZANOWANIEM
Moja Magnificencja,
theRektor
Sensyliusz Rotker

the Rektor
2002-10-30

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa