NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
Problem Lam znika sam!

W dniu wczorajszym Dalajlama na specjalnie zwo?anej konferencji prasowej og?osi?, ?e XII Panczenlama zostanie w przysz?o?ci wybrany metod? audiotele.

"Te ca?e kosultacje z czterema wyroczniami i tego typu anachronizmy zdecydowanie nie przysparzaj? nam nowych wiernych. Buddyzm powinien zbli?y? si? do ?ycia zwyk?ych ludzi, dlatego wyborowi kolejnej inkarnacji Panczenlamy towarzyszy? b?dzie przygotowany w kooperacji z Polsatem program w konwencji reality show.
Wst?pnie planujemy, ?e castingi odb?d? si? w Lhasie, Szigace, Czamdo, ?odzi, Warszawie, Gda?sku, Wroc?awiu i by? mo?e tak?e w jeszcze jednym mie?cie..." - zako?czy? konferencjÍ tajemniczym u?miechem Dalajlama.

Nieoficjalnie mówi si?, ?e mog?o to by by? Jaworzno, gdy? Dalajlama od wielu lat jest zagorza?ym fanem Szczakowianki.

Czubasa
2002-11-06

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa