NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
Watykan znĂłw w awangardzie post?pu!!!

Jan Pawe? II jako pierwszy z polskich papie?y wyda? notatk? s?u?bow? podpisan? podpisem elektronicznym, który reprodukuj? poni?ej:
--------------------------
DROGIEJ HALINCE - PAPIE?
--------------------------

Kardyna? Ratzinger indagowany przez dziennikarzy nie chcia? powiedzie?, o czym traktuje ten skierowany do watyka?skiej administracji tajemniczy dokument. "Mog? tylko zdradzi?, ?e dotyczy spraw najwy?szej wagi mi?dzynarodowej".

¬ród?a zbli?one do kó? dobrze poinformowanych sugeruj?, ?e mo?e tu chodzi? o jak?? reakcj? Papie?a na sobotnie o?wiadczenie chi?skiego episkopatu, który poinformowa? dziennikarzy niezale?nej irackiej gazety "The Saddam Tribune" ?e w okolicach Szanghaju znaleziono pozosta?o?ci chrze?cija?skiej (grekokatolickiej) ?wi?tyni datowane na IX w. p.n.e.


czubasa
2002-11-26

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa