NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Szcz??liwy powrĂłt na dawne siedlisko!!!

Z OSTATNIEJ CHWILI: DZI?KI OSOBISTEJ INTERWENCJI MINISTRA ?RODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ?ÓDZKIM UDA?O SI? REINTRODUKOWA? RYSIA!!!

Rysiu R.*, znany handlarz szrotem i szprotem, wieloletni cz?onek (ostatnio: Polskiego Stronnictwa Ludowego), zosta? (na stanowcze ??danie swoich kolegów z Ministerstwa ?rodowiska) reintrodukowany na stanowisko Przewodnicz?cego Gminnego Funduszu Ochrony W?asnego ?rodowiska w Prz??niczce. Szcz??liwy dzia?acz nie kry? ?ez wzruszenia, chocia? – jak wyzna? we wczorajszej „Kropce nad j” – po cichu liczy? na obj?cie posady wiceministra edukacji, co podobno obiecano mu kilka miesi?cy temu. „Gdybym wiedzia?, to bym oszcz?dzi? na maturze” powiedzia? dziennikarce, nieco rozgoryczony.

*Jego nazwiska (które zabawnym zbiegiem okoliczno?ci jest takie samo, jak zupe?nie z nim nie spokrewnionej piosenkarki Maryli Rodowicz) nie mo?emy ujawni? ze wzgl?dów proceduralnych, gdy? obecnie Prokuratura Trójk?towa w ?odzi prowadzi przeciwko niemu post?powanie zaciemniaj?ce w sprawie ?wiadomego zani?enia przez Ryszarda R. zwyczajowej ?apówki dla inspektora skarbowego).


czubasa
2003-02-09

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa