NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Ma?ysz - Oskar ?ony

Rzecznik prasowy krakowskiej prokuratury potwierdzi? informacje o wszcz?ciu dochodzenia maj?cego na celu potwierdzenie zarzutów, b?d? oczyszczenia z nich najwi?kszej rodzimej s?awy sportowej - skoczka narciarskiego Adama Ma?ysza.

Doniesienie z?o?y? korespondent sportowy jednej z zagranicznych agencji prasowych. Twierdzi, i? do przest?pstwa dosz?o podczas zawodów o Puchar ?wiata. Co wi?cej, podkre?la, i? ów wyst?pek ten powtórzony zosta? kilkukrotnie i to, tak tak, na oczach tysi?cy ludzi obecnych na trybunach i milionów zgromadzonych przed telewizorami. Mamy wi?c do czynienia z recydyw?, co znacznie zaostrza spraw?.

Z drugiej jednak strony, poszkodowany nie do??, ?e nie wniós? oskar?enia, to nawet nie wypowiedzia? si? publicznie w tej sprawie. Chodzi bowiem o rekord ?wiata, o którego wielokrotnie pobicie z premedytacj? zosta? oskar?ony polski sportowiec.

Zak?adamy wi?c, ?e Adam Ma?ysz mo?e spa? spokojnie. On sam tak?e tak najwyra?niej stwierdzi?, bo najspokojniej w ?wiecie wsiad? do swojej Syrenki i wróci? do rodzimej Wis?y, w której wiele wody jeszcze musi up?yn??, aby kto? zagrozi? jego pozycji.


Jan Maria Rakieta
2003-05-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa