NIEWIERZPLOT.COM > GOSPODARKA
tekturowe systemy nag?o?nieniowe

Firma Sony, ?wiatowy lider na rynku RTV na lipiec zapowiedzia?a premier? nowych systemów nag?a?niaj?cych.
- To zupe?na nowo??! – krzyczy prezes Ryszard Fazer – teraz jeszcze nie mog? nic powiedzie?, ale wspó?praca z papierni? w Pu?awach zdecydowanie zrewolucjonizuje.. Co ja mówi?! Ju? zrewolucjonizowa?a nasz? produkcj?!
Wasi donosiciele, jak zwykle czujni i gotowi, dotarli oczywi?cie do sedna sprawy. Obudowy, a nawet poszczególne cz??ci sprz?tu s? teraz produkowane z... tektury! co pozwala zmniejszy? koszty o niemal 90%! Ludzie wymi?kli, Nikt nie wie, co zrobi?, bo technologia zosta?a zastrze?ona, konkurencji grozi wygini?cie, a nawet ekolodzy na razie nie widz? rozwi?zania tej sytuacji.
Pierwsze DyktaFony trafi? do sklepów w po?owie przysz?ego miesi?ca.


Maria Córka
2003-06-11

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa