NIEWIERZPLOT.COM > GOSPODARKA
KrĂłcej jest lepiej

Wszechogarniaj?cy kryzys zmusza rodzimych biznesmenów do eksplorowania coraz to bardziej egzotycznych terenów rynku.

Jedn? z ciekawszych inicjatyw jest pomys? autorstwa pana Ludwika D?ugosza. W rodzinnym mie?cie za?o?y? on komis u?ywanych inicja?ów. Coprawda, firma zosta?a za?o?ona ju? na pocz?tku lat 90-tych, ale pó?niejsze zawirowania ekonomiczne i polityczne zmusi?y pana Ludwika do zawieszenia dzia?alno?ci.

Warto wspomnie?, ?e jednym z pierwszych klientów firmy by? Bogus?aw Bagsik. Za pierwsze zarobione w ArtB pieni?dze zafundowa? on sobie inicja?y Brigitte Bardot.

Bardzo sobie chwali?em te inicja?y. Starczy?y mi na bardzo d?ugo - powiedzia? poproszony przez nas o komentarz pan Bogus?aw. Doda? tak?e, ?e do skorzystania z tej us?ugi namówi? tak?e Leszka Mo?d?era, z którym wspó?pracowa? podczas nagrywania solowej p?yty. Ten ceniony pianista zamówi? sobie inicja?y swoich ulubionych papierosów. Nie uda?o nam si? ustali?, czy z filtrem, czy bez.

Jan Piotr Szatan
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa