NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
?wi?ski t?uszcz w walce z terroryzmem

Policja izraelska umie?ci w autobusach oraz w miejscach publicznych torby ze ?wi?skim t?uszczem, aby odstraszy? ewentualnych muzu?ma?skich zamachowców-samobójców, poinformowa?y w czwartek izraelskie media.

Dziennik "Maariv" napisa?, ?e rabini zgodzili si? na zastosowanie w takim celu t?uszczu wieprzowego - uwa?anego przez ?ydów i muzu?manów za nieczysty - je?li mo?e to ocali? ?ycie.

W tradycji islamskiej, muzu?manie, którzy przed ?mierci? dotkn? ?wini nie dost?pi? prawa wst?pu do Nieba.

W ostatnich latach, zgin??y setki Izraelczyków, w wyniku samobójczych zamachów bombowych.

Bojownicy muzu?ma?scy wierz?, ?e za dokonanie samobójczego zamachu bombowego przeciw ludziom uznanym za wrogów islamu nagrod? b?dzie 70 dziewic czekaj?cych w Raju.

Za zgod? Jerozolimskiego S?du Rabinackiego, odstraszaj?ce torby ze ?wi?skim t?uszczem maj? by? umieszczone w autobusach, centrach handlowych, na stacjach kolejowych, w szko?ach i w innych miejscach mog?cych by? celem ataku zamachowców.

Rabin Eliezer Mosze Fiszer powiedzia?, ?e je?li policja nie zrealizuje tego planu, to dziesi?tki tysi?cy ortodoksyjnych ?ydów uzbroi si? w karabiny mog?ce spryskiwa? podejrzane osoby p?ynnym ?wi?skim t?uszczem.

Wyborcza PAP
2004-02-13

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa