NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Gwiazda namawia do dobra!

Takiego skandalu nikt si? nie spodziewa?! W ostatnich dniach pras? wstrz?sn??a informacja na temat rzekomych wypowiedzi znanej aktorki Anny Dymnej, która w kilku wywiadach w sposób zdecydowany deklarowa?a swoje oddanie idei szerzenia dobra.

Krajowa Rada ds. Radiofonii i Telewizji nie ukrywa swego oburzenia i podj??a kroki maj?ce na celu ustalenia swych kompetencji w kwestii [pro?ba do korektora o ?adne zako?czenie tego zdania; komentarz wyci??]

Nie mniej zbulwersowany jest menad?er artystki, który nie potrafi uzasadnic postawy swojej klientki. Przyzna? jednak, ?e jego zdaniem popularna aktorka wyda?a na siebie bran?owy wyrok ?mierci. - Dobro jest, ech... dobre dla Michaela Landona, ale ja bym mu osobi?cie r?ki nie poda?.

Oliwy do ognia dola?a sama aktorka stwierdzaj?c, iz nie widzi niczego zdro?nego w swoim ?wiatopogl?dzie i dopóki starczy jej si? b?dzie podlewa? rabatki i opiekowa? si? chorymi. Skandalizuj?ca gwiazda wyzna?a tak?e, ?e te idee wpaja?a zaróno swoim dzieciom, jak i podopiecznym. Istnieje wi?c spore niebezpiecze?stwo, ?e za jaki? czas mo?e doj?? do szerszej manifestacji podobnych zachowa?.

Na straganach juz pojawi?y si? koszulki z podobizn? aktorki i podpisem "Dobra, dobra". Wspomniany ju? menad?er artystki wyzna?, ?e w g??bi ducha liczy na to, ?e ca?a akcja to tylko bluff, zas?ona. Dymna.

Pan Marian Rakieta
2005-05-01

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa