NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
?agodne rozboje

Zako?czony dzisiejszego wieczora Festiwal Piosenki Poetyckiej "Kraina ?agodno?ci" up?yn?? w atmosferze skandalu.

Jak nieoficjalnie dowiedzieli?my si? z radia, negatywne emocje towarzyszy?y tak?e poprzednim edycjom tej imprezy. Jednak w tym roku dosz?o do eskalacji antypatii i agresji na niepotykan? dot?d skal?.

W epicentrum tych feralnych wydarze? od kilku lat pozostaje ta sama grupa wykonawców. Tajemnic? poliszynela jest, ?e po odbytych recitalach, wykonawcy dopuszczali si? karygodnych ekscesów, z których zdemolowanie dyrektora muszli koncertowej - pana Winniczka, czy wulgarne napastowanie d?bu Bartek by?y li-jedynie sztubackimi ?artami.

Na gali zamykaj?cej tegoroczn? edycj? przegl?du dosz?o do regulrnej bijatyki pomi?dzy wykonawcami. Skrywane ?ale i zawi?? znalaz?y wreszcie uj?cie, skutkiem czego interwencj? podj??y policyjne s?u?by prewencji.

Jak to uj?? w swym utworze jeden z laureatów festiwalu - "W zdrowym ciele, zdrowy duch / Wodeckiego w jap? buch!".

Pan Marian Rakieta
2005-07-04

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa