NIEWIERZPLOT.COM > SPORT
Cudownie odnaleziony brat Ma?ysza

Jako pierwsi informujemy Naszych Szanownych Czytelników o niecodziennym wydarzeniu w rodzinie Adama Ma?ysza.

Nie dalej jak wczoraj pan Adam poinformowa? nas o odnalezieniu swego brata. Jak si? okaza?o, do nieszcz??liwego zagini?cia dosz?o ubieg?ej jesieni podczas porannej lektury prasy. - Zgubi?em si? gdzie? w drugim akapicie - opowiada brat pana Adama.

Tajemnica poliszynela jest fakt, i? nie by?o to pierwsze zdarzenie tego typu. Starszy brat naszego czo?owego skoczka, pan Sporysz (nazwisko panie?skie matki) znany by? z ró?nego rodzaju ekscesów. Mówi si?, jakoby to on jako inspiracj? m?odzie?czych wyskoków Ma?ysza, a ostatnio mia? nak?ania? mamucia skoczni? do udzia?u w kolejnej cz??ci filmu "Jurassic Park".

Niezale?nie od powy?szych faktów, rado?? braci jest nasz? rado?ci?, o czym informujemy polecaj?c si? ?askawej pami?ci.

Pan Marian Kobita
2005-12-02

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa