NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Nowy kierunek wskazĂłwek

Jak si? nieoficjalnie dowiedzieli?my (szklanka przy?o?ona do ?ciany i do ucha), urz?dnicy Ministerstwa Infrastruktury pracuj? nad tajnym dokumentem, który ma zrewolucjonizowa? dotychczasowe postrzeganie czasu.

Dokument z moc? ustawy ma wprowadzi? nowy kierunek ruchu wskazówek zegara. Do tej pory wskazówki naszych czasomierzy obracaj? si? zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli w prawo. Dokument, o którym mowa, zaleca aby wskazówki obraca?y sie w stron? przeciwn?, czyli w lewo. Takie posuni?cie urz?dników podyktowane jest podobno ch?ci? zaoszcz?dzenia czasu i pieni?dzy. Jak jednak powszechnie wiadomo, wprowadzenie nowego zwyczaju b?dzie wymaga?o ogromnych nak?adów finansowych. Niesety, Minister Infrastruktury odmawia jakichkolwiek komentarzy w tej sprawie.

Prof. Gwidon Mas?o z Urz?du Czasu i At?asu, komentuje ca?? spraw? nast?puj?co:

- Prosz? sobie wyobrazi?, ?e rano podczas ubierania si? najpierw zak?adamy najpierw praw?, a potem lew? skarpetk?. Odwrócenie kolejno?ci dotychczasowych dzia?a? mo?e os?abic nasz? pewno?c siebie. Nie chce nawet pomy?le?, co b?dzie si? dzia?o, kiedy b?dziemy kasowac bilety PO WYJ?CIU z autobusu. Wprowadzi to ogromny zam?t i opó?nienia w ruchu komunikacji miejskiej.

Zaskoczeni ca?? spraw? s? równie? producenci zegarów:

- Z odwróceniem pracy czasomierzy jako? sobie poradzimy, ale co maj? zrobi? biedne kuku?ki? - pyta rozpaczliwie in?. Dariusz Rzepieszczywienko, szef firmy CZAS DLA MAS, zajmuj?cej si? produkcj? zegarów z kuku?k?.

Sprawa jest rozwojowa. Czekamy na oficjaln? wypowied? Ministerstwa Infrastruktury. Wi?cej informacji niebawem.

Foster Jones
2005-12-02

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa