NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Gall Anonim zdemaskowany

Jak poinformowa? nas rzecznik sto?ecznej policji, po d?ugotrwa?ym dochodzeniu ustalono to?samo?? Galla Anonima.

Przypomnijmy - osoba nazywana Gallem Anoninem przez wiele lat szanta?owa?a ca?y naród ujawnieniem rozmaitych sekretów historii kraju. W zamian za milczenie ??da?a sowitego wynagrodzenia, si?gaj?cego nawet g?ow? nieco ponad stó?.

Okaza?o si?, ?e tajemniczy jegomo?? nazywa si? Maurycy Bednarz i cho? usi?uje unikn?? odpowiedzialno?ci t?umacz?c, ?e brak mu pi?tej klepki, to i tak przez d?ugi czas musia? mie? istn? beczk? ?miechu z naszego wymiaru sprawiedliwo?ci.

Jako ?e do redkacji nap?yn??o wiele listów, spieszymy poinformowa? naszych czytelników, ?e wymiary sprawiedliwo?ci to: 90-60-90. Oferty mile widziane.

Pan Marian Kobita
2006-02-14

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa