NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
Pan Demia coraz bli?ej!

Media na ca?ym ?wiecie alarmuj?, utrzymuj?c, ?e pan Demia jest coraz bli?ej. Nie chc?c pozosta? w tyle, do??czamy do tego z?owró?bnego tonu.

Wedle naszych przecieków ze ?róde? zbli?onych do pragn?cego zachowa? anonimowo?? konduktora PKP, pan Demia podró?uje pierwsz? klas? z Madrytu, rado?nie ??opi?c piwo i zak?szaj?c drobiowymi kie?baskami. Jak uda?o nam si? ustali?, cel jego podró?y jest czysto turystyczny, co nie zmienia faktu, ?e s?u?by porz?dkowe zosta?y postawione w stan podwy?szonej gotowo?ci.

Powo?ano specjalny sztab antykryzysowy, którego zadaniem ma by? niedopuszczenie do spotkania pana Demii z jego odwiecznym rywalem - panem Ik?. Przypomnijmy - pan Ika - ekscentryczny japo?ski biznesmen, filozof i kalambur w jednym s?ynie ze swej wybuchowo?ci.
Aby zminimalizowa? rozmiar ewentualnej katastrofy, opracowane zosta?y tzw. niecierpi?ce zw?oki, które rozrzuci si? na newralgicznym terenie.

O rozwoju wypadków b?dziemy na bie??co informowa?, tymczasem radzimy przygotowa? si? na najgorsze, a po gazet? wysy?a? dzieci lub psa.

Parias Milton
2006-03-10

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa