NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
Policja straci?a kontrol?!

Nieweso?e doniesienia nap?ywaj? do nas z Nowego Jorku. Tamtejsza policja straci?a kontrol? nad miastem.

O szczegó?ach sprawy opowiada policjant polskiego pochodzenia - podinspektor Nick Czemny: - Tak, to wszystko prawda. Sprawdzi? si? najczarniejszy scenariusz. Na chwil? obecn? mog? powiedzie?, ?e dosz?o do takiego incydentu. Za wcze?niej jednak jest na stawianie jakichkolwiek zarzutów.

W dniu wczorajszym policyjny helikopter transportowa? kilku prominentnych funkcjonariuszy s?u?b porz?dkowych, w tym tak?e dwóch specjalistów do spraw kontroli z policyjnego wydzia?u wewn?trznego. W niewyja?nionych dot?d okoliczno?ciach wypadli oni z lec?cej nad miastem maszyny i ponie?li ?mier? na miejscu matki z dzieckiem.

Nieoficjalnie mówi si?, ?e w ten haniebny sposób policja usi?uje ukry? skandal korupcyjny w swych szeregach. - Jaka znowu korupcja? - obrusza si? pu?kownik Sash Etcah - Owszem, za drobnym wynagrodzeniem pomagamy temu, czy owemu, ale ?eby od razu nazywa? to korupcj?? To zamach na dobre imi? policji - grzmi oficer - Ani chybi to robota uk?adu scalonego ze ?wiatowym spiskiem Z?a.

Ca?? spraw? pozostawiamy bez komentarza. Ka?dy z nas powinienem rozwa?y? prawdziwo?? zaistnia?ych faktów w zgodzie z w?asnym sumieniem. Tym bardziej, ?e pan pu?kownik obdarowa? nas okoliczno?ciow? laurk? w formie czeku na poka?n? sumk?. Dzi?kujemy!

Parias Milton
2006-03-13

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa