NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Bondage, sonda? - dwa bratanki

Analitycy nie kryj? swego zaskoczenia zwi?zanego z wynikami najnowszych sonda?y.

Ku ogromnemu zdumieniu specjali?ci do spraw badania opinii publicznej odkryli, ?e ?wie?o opublikowane wyniki poprzednio przeprowadzanych bada? nie mia?y wp?ywu na wyniki bada? z ostatnich dwóch dni.

- To stawia po ogromnym znakiem zapytania sens naszych dzia?a? - wyzna? zdruzgotany jeden ze znawców tematu.

Przypomnijmy, ?e dotychczas ogromn? popularno?ci? w?ród grup nacisku cieszy?a si? w?a?nie metoda oddzia?ywania poprzez publikacje wyników ankiet. Nieoficjalnie dowiedzieli?my si?, ?e jedna z wiod?cych partii politycznych mia?a przygotowane pakiety wyników sonda?y na najbli?sze kilka lat i tym najwyra?niej nale?a?oby t?umaczy? jej p?d do zdominowania mediów, jako no?nika owych informacji.

Przypadkowi ludzie zapytani przez nas na ulicy nie wiedzieli co to jest opinia publiczna, niektórzy sugerowali, ?e byc mo?e chodzi o jakie? reklamy, a jeden pan, po pokazaniu mu wykresów ko?owych, poprosi? o pepperoni na wynos, o ile to za darmo.

Poniewa? sprawa jest kontrowersyjna, postanowi?em przeprowadzi? ankiet? w?ród samego siebie. Niestety, mia?d??c? przewag? g?osów uzna?em, ?e wyniki nie nadaj? si? do publikacji.

Parias Milton
2006-03-17

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa