NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Nast?pca d?bu Bartek ju? znany

Dzi? przed po?udniem, na specjalnie zwo?anej konferencji prasowej, s?ynny d?b Bartek wskaza? swego nast?pc?.

Uroczysta ceremonia przekazania korony odby?a si? w ekskluzywnej posiad?o?ci George'a Clooneya w Palm Springs, za? wydarzenie u?wietni? wyst?p Kory z Maanamem.

Ku zaskoczeniu wielu osób, wybór pad? na nieznanego szerzej modrzewia Jacka z okolic Czarnobasu. Powszechnie typowany na to stanowisko jesion Franciszek nie kry? roz?alenia - No ja rozumiem - demokracja, równo?? szans, ale s?k w tym, ?e to mo?e rzuci? cie? na ca?y nasz gatunek.

Jednak rzecznik parkowy Bartka broni? tego wyboru wskazuj?c na wspólne korzenie s?ynnego d?bu i m?odego modrzewia. Nieoficjalnie mówi si?, ?e za m?odym Jackiem stoi pot??ne lobby posiadaj?ce m.in. ogromne topole naftowe i fabryk? termosów w Osice w Japonii.

Pikanterii ca?ej sprawie dodaje fakt, i? gospodarz uroczysto?ci zaszokowa? ostatnio wszystkich, wyznaj?c, ?e jest s?usznego wzrostu drzewem iglastym. Wczoraj wokó? jego posiad?o?ci pikietowa?y bojówki ortodoksyjnych organizacji drzewackich skanduj?c: Tylko pinie siedz? w kinie!

Parias Milton
2006-03-31

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa