NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
Muchy gnojĂłwki ??daj? dost?pu do no?a

Na zako?czonym wczoraj walnym zlocie much gnojówek podj?to jednog?o?nie uchwa??, aby bezzw?ocznie zawi?za? na supe?ek muszy zwi?zek zawodowy, a to po to, ?eby nie zapomnie? swych licznych postulatów. A tych by?o tak wiele, ?e muchy-delegatki nieustannie przebzykiwa?y si? nawzajem, co zdecydowanie nie dodawa?o dyskusji skrzyde?.

Jednym z g?ównych postulatów by?o ??danie dost?pu do no?a. Muchy podkre?la?y, ?e brak sztu?ców jest g?ównym powodem ich niskiej kultury konsumpcji. Licz? tak?e, ?e zmiana sytuacji na tej linii rozszerzy ich horyzonty kulinarne.

Podniesiono tak?e kwesti? delegalizacji paj?ków i paj?czyn oraz zg?oszono wniosek o powo?anie specjalnego trybuna?u maj?cego os?dzi? muchy oskar?ane o rozprzestrzenianie broni biologicznej, chorób, wojny i rozpaczy.

To nie muszy by? problem - powiedzia? w rozmowie z nami laureat Nagrody Nobla - Paxal Brodnicki. Doda?, ?e jest to wyra?ny i krzepi?cy sygna? wskazuj?cy na budowanie spo?ecznej ?wiadomo?ci w?ród insektów. - Mucza nie siadam - zako?czy? swój komentarz.

Przypomnijmy, ?e niedawano byli?my ?wiadkami kongresu pijawek, a w ubieg?ym tygodniu miejsce mia?a Pierwsza ?wiatowa Konferencja Wo?oska (dawniej Komarowa).

Parias Milton
2006-05-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa