NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Porwano portret Papierza

Jak poinformowa? rzecznik Komendy G?ównej Policji, wszystkie s?u?by mundurowe w kraju zosta?y postawione w stan gotowo?ci w zwi?zku z porwaniem portretu Papierza.

Portret zosta? porwany przedwczoraj i pomimo wysi?ków ?ledczych, dot?d nie uda?o ustali? si? kim s? porywacze. Wiadomo jedynie, ?e za??dali okapu i helikobaktera z instrukcja obs?ugi.

By? mo?e nieco wi?cej ?wiat?a na sytuacj? rzuc? sensacje jakimi raczy media pose? W?wiat-Niewierzejski. Wedle jego s?ów, przest?pcom towarzyszy?a kobieta, której fizjonomia i sposób bycia w ogóle wskazuje na jej przynale?no?? do ugrupowania tzw. kobiet atrakcyjnych, co w opinii pos?a jest ju? podejrzane same w sobie. W zwi?zku z tym z?o?y? on do Muskulatury Rejonowej wniosek o przyjrzenie si? temu w?tkowi w tej jak?e zagmatwanej sprawie oraz przybicie pi?tki pos?ów SLD do ?ciany p?aczu.

Przypomnijmy - porwany portret zosta? wykonany przez legendarnego polskiego fotografika Jana Papierza w 1974 roku i przedstawia ojca ?wi?tego - Rogera Moore'a Seniora podczas partyjki zielonych.

W kuluarach Sejmu przeb?kuje si? o powo?aniu kolejnej Komisji ?miesznej, której zadaniem b?dzie u?wiadomienie opinii publicznej, ?e win? za zaistnia?? sytuacj? nale?y obarczy? Proform? Obyfotelsk?.

Tymczasem ubieg?oroczna Miss Mokrego Podkoszulka twierdzi, ?e nie takie zdj?cia ju? widzia?a i jakby co, to nawet ona sama mo?e zdj?? to i owo. Nasi reporterzy pr??? ju? obiektywy.

Parias Milton
2006-06-20

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa