NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Orze? wywini?ty na lew? stron?!

S?awny polski naftowiec Piroman Wiertych wywin?? or?a bia?ego i utrzymuje, ?e to jeszcze nie jest jego ostatnie slowo. Podobno zna tak?e takie wyrazy jak: krew, honor, ha?ba, marcepan i leukocytoza. Zapytany o tak du?y rozrzut poj?ciowy, utrzymuje, ?e jego ulubione zwierz? to s?owik j?zyka polskiego i nawet kiedys osbie takiego wyhodowa? pod pach?.

Pamiet?jmy jednak, ?e jeden s?owik Wiosny Nudów nie odczyni i niniejszym sugerujemy Pa?stwu d?ugie spacery dla zdrowia fizycznego oraz dla unikni?cia reklam w telewizji.

Parias Milton
2006-07-03

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa