NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
M?odzie? oczytana i wszech?wiatowa

Pomimo zimy, na ulicach polskich miast wr? zakrojone na szerok? skal? prace. Nasi Czytelnicy pytaj? o co chodzi...

Otó? owe wykopy, wykopki, barierki, ha?dy ziemi i zrytego asfaltu pi?trz? si? nie bez przyczyny, a ich nag?e pojawienie si? w ca?ym kraju jest skutkiem wdro?enia planu Mistera Edukacji 2006/2007.

Ów plan, jak t?umaczy pan Mister, jest szalenie (czy te? jak twierdz? sceptycy - szale?czo) prosty. M?odzie? sprawiaj?ca problemy wychowawcze, b?d? nie wykazuj?ca si? post?pami w nauce zosta?a oddelegowana z ?opatami w d?oniach w plener. W jakim celu? Poszerzania horyzontów.

Co ma, wedle planu, wyj?? na dobre zarówno m?odzie?y, jak i naszemu krajowi, który, je?li dwóch uczniów wyruszy z miasta A w przeciwnym kierunku, i nikt si? nie zorientuje zawczasu, to si? przekopi? dooko?a ?wiata, a w efekcie czego... Tu Mister Edukacji u?miechn?? si? demonicznie i pomachawszy nam ?opatk? i kilofem uda? si? wizytowa? miejsca walki o szersze jutro.

Wspomniany plan spotka? si? jednak z fal? krytyki. Jeden ze znawców tematu, pan Krzysztof Klombek twierdzi, ?e horyzonty nie s? z gumy i trzeba zna? granice. Nieoficjalnie mówi si?, ?e w?a?nie taki cel przy?wieca panu Misterowi - aby przy okazji poszerzania horyzontów rozszerzy? granice Polski, tak, by si?ga?y od morza do morza.

Póki co, to nam si? rozszerzaj? ?renice ze zdumienia, bo nawet je?li to ma by? drugie dno ca?ej akcji, to jednak dno jest dno.

Parias Milton
2007-01-17

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa