NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Nie dla peda?Ăłw!

Nowopowo?any Rzecznik Interesu Publicznego wyda? o?wiadczenie, w którym w sposób jasny daje do zrozumienia, ?e nie b?dzie polerowa? peda?ów. - Do?? ju? tego ci?g?ego kr?cenia - grzmia?.

Zadeklarowa? równocze?nie tak?e niech?? do rowerów w ogóle. - Czas wysadzi? z siode?ka dotychczasowe elity, to ju? ostatni dzwonek, by zrobi? porz?dek w ramach.

Gor?co postulowa? tak?e rozbudzenie w sobie entuzjazmu do hulajnogi, z pomoc? której "jako? tam wturlamy si? w przysz?o??", a któr? od roweru wyró?nia odrzucenie ?a?cucha, a? nazbyt kojarz?cego si? z heretyck? teori? Darwina z tzw. "?a?cuchami ewolucji" na czele. Rower zosta? tak?e pot?piony za "palenie gumy", czy za epatowanie "szprychami".

Ale to nie wszystko - odkryto tak?e inny, wstydliwy sekret. Otó? pytamy dlaczego dla nazwania rzeczonego wehiku?u nieodmiennie przywo?ywane jest obce s?owo? Czy?by nie funkcjonowa? rodzimy ekwiwalent? Otó? nic bardziej mylnego! W polszczy?nie mamy wszak s?owo "bicykl", jak jednak sami Pa?stwo widz?, w sposób a? nadto jaskrawy informuje ono nas o tendencjach rzeczonej grupy.

Parias Milton
2007-01-18

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa