NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Or?y, coko?y

W centrum miasta pobi?y si? dwa spi?owe pomniki. Jak informuj? naoczni ?wiadkowie, do zdarzenia dosz?o kiedy jeden z pomników zacz?? drugiemu ubli?a? i sk?ada? niewybredne propozycje.

Zaatakowany zdawa? si? pocz?tkowo nie zwraca? uwagi na owe awanse i jedynie z pewn? irytacj? zauwa?y?: Panie, pan tu nie sta?.
Po kilku chwilach jednak ten stutonowy postument da? si? wytr?ci? z równowagi, rzuci? si? z pi??ciami na swego przeciwnika i po krótkiej walce zwyci??y? na punkty.

Parias Milton
2007-06-09

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa