NIEWIERZPLOT.COM > SPORT
Dramatyczne wyznania napastnikĂłw

Rodzime gwiazdy futbolu ods?aniaj? kulisy kariery w zagranicznych klubach. Okazuje si?, ?e nie zawsze jest to nieustaj?ce pasmo sukcesów.

Pi?karze skar?? si? na agresywny dressing, co sprawia, ?e nie ma szans na spokojne przyj?cie, lampk? martini i niezobowi?zuj?c? konwersacj? i kurtuazyjne odbijanie pi?ki we wzajemnych komplementach.

Zwi?zki zawodowe futbolistów zwróci?y si? tak?e do rodzimych parlamentarzystów z pro?b? o sprawdzenie, czy ubrani na czarno m??czy?ni uganiaj?cy si? za pi?karzami i pogwizduj?cy na nich nie promuj? homoseksualizmu. Je?li te obawy potwierdzi?yby si?, nale?a?oby ich ukamienowa?, po?wiartowa?, a nast?pnie spopieli?.

W zwi?zku z powy?szym niecierpliwie czekamy na rozwój wypadków.

Parias Milton
2007-06-09

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa