NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Narodowy Front Walki z Szatanem

Polsk? zelektryzowa?a informcja o planowanym powstaniu Centrum Walki z Szatanem. O?rodek mia?by zosta? zlokalizowany w emaliowanej wannie na ty?ach masarni w Koluszkach.

Centrum ma nie?? pomoc osobom, które obawiaj? si? z?ego wp?ywu mrocznych mocy na dusz? i uczynki.

Przedsi?wzi?ciu patronuje Sam-Marian Rokita, cz?owiek o anielskim usposobieniu, przyjaciel artystów, z zami?owania wzi?ty milioner i gin?cy gatunek kaktusa. To dzi?ki jego uprzejmo?ci mogli?my dowiedzie? si? nieco wi?cej o ca?ym przedsi?wzi?ciu.

Ju? dzi? wiadomo, ?e do dyspozycji osób korzystaj?cych z go?ciny o?rodka przygotowano laboratorium pirotechniczne, sale treningowe (wraz z opiek? trenerów boksu, judo, ulicznego freestyle'u i zen) oraz kasyno z ruletk? i stragan z warzywami.

W ramach walki z Szatanem pensjonariusze ?wiczy? b?d? fechtunek, walk? wr?cz, obs?ug? Uzi, Nintendo i szczoteczki do z?bów - wszak nie od dzi? wiadomo, ?e braki w higienie stanowi? pierwszy krok na drodze do samozatracenia.

Prelekcj? o powodach wyrzucenia ludzkich prarodziców z Raju wyg?osi Steve Jobs z firmy Apple. Oliwy do dyskusyjnego ognia niew?tpliwie dolej? odczyty Joanny D'Arc i Giordano Bruno - popularnych swego czasu heretyków op?tanych przez Szatana.

Swej szansy upatruj? tu tak?e liczni przedsi?biorcy. Na billboardach w okolicy ju? teraz mo?na spotka? si? z reklam? producenta ?cianek gips-kartonowych - "Szukasz oparcia? Do licha, my Ci je zapewnimy".

Rapist Milton
2007-12-28

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa