NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Tydzie? Walki z Analfabetyzmem

Wczoraj inaugurowano Tydzie? Walki z Analfabetyzmem. To pierwsza tego typu inicjatywa w naszym kraju, ale trzeba przyzna?, ?e organizatorzy przygotowali si? na medal. Rozdano dziesi?tki tysi?cy ulotek zach?caj?cych do nauki czytania, w autobusach rozlepiono afisze z odezwami autorytetów oraz opiniami socjologów na temat wy?szo?ci s?owa pisanego nad reszt? ?wiata.

W miasto wyszli równie? literaci i krytycy rozdaj?c autografy na egzemplarzach swoich ksi??ek. Na warszawskiej Pradze spotkali?my King? Dunin, a z dobrze poinformowanych ?róde? dowiadujemy si?, ?e w podmiejskich kolejkach znienacka pojawia? si? Norman Davis, który ze swad? opowiada? o zaraniu polskiej pa?stwowo?ci (niestety w oryginale i bez polskich napisów).

W ogólnym rozrachunku, akcja spotka?a si? z ?yczliwym zainteresowaniem spolecze?stwa i obesz?o si? bez nieprzyjemnych incydentów. Na szcz??cie policji uda?o si? okie?zna? bojówki ekstremistów postuluj?cych chemiczn? kastracj? analfabetów.

Jednak?e akcja nie wszystkim przypad?a do gustu. Ju? po niespe?na godzinie, na ulice wylegli dystrybutorzy filmów oraz w?a?ciciele i ajenci kin. Ze z?o?ci? i wyra?nym roz?aleniem podkre?lali, ?e zach?canie do czytelnictwa jest równoznaczne z wbijaniem no?a w ich plecy i pytali kto jest odpowiedzialny za ten skandaliczny stan rzeczy. - Nie mam nic do ksi??ek, wr?cz przeciwnie - wiele z nich wyewoluowa?o w naprawd? ?wietne filmy, ale spójrzmy prawdzie w oczy - literatura jest tylko form? przej?ciow?, nie dajmy si? zwariowa?, ?yjemy w XXI wieku - powiedzia? nam jeden z demonstruj?cych.

Trudno nie przyj?? tej logiki. Faktem jest, ?e nawet w naszej redakcji znale?? mo?na zapalonych czytelników, ale nawet oni wskazuj? na pewn? niedogodno?? - w trakcie lektury czasem brak przerwy na reklam?, kiedy to mo?naby zrobi? sobie kanapk?, czy upra?y? kukurydz?. Jak wi?c wida?, sprawa nie jest taka prosta, jakby si? mog?o zdawa?, no trudno.

Rapist Milton
2009-09-08

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa