NIEWIERZPLOT.COM > SPORT
Amek st?uk? Szklank?

W pi??ciarskim ?wiatku zawrza?o. Ma?o kto obstawia? taki wynik wczorajszej walki. Mniej wtajemniczonych informujemy, ?e wczoraj pó?n? noc? na bokserskim ringu starli si? Dawid Amek (l. 37) i Jerzy Szklanka (l. 13). I cho? to ten drugi uwa?any by? za faworyta, ju? po kilkunastu minutach le?a? na deskach.

Dla wielu znawców boksu taki obrót sytuacji by? nie lada szokiem. W opini cz??ci z nich gra zosta?a ustawiona. - To jasne, sprawa ?mierdzi na kilometr, jak nic musia? tu namiesza? ?y?ka - jak jeden m?? twierdz? m??owie, ojcowie i kochankowie. - Przypomnijmy - Jan ?y?ka to dawny promotor Szklanki; obaj od lat pozostaj? w konflikcie. Pono? posz?o o niema?y spodek, na który obaj ostrzyli sobie z?by.

Pikanterii sprawie dodaje tak?e fakt, ?e widziano ostatnio ?y?k? jak umówi? si? na ciastko z Kaw? - trenerem Amka. - Jak nic, knuli przeciwko mnie - Szklanka nie ma w?tpliwo?ci - ale si? jeszcze ?y?ka sparzy na Kawie, ale to ju? nie moja sprawa, co kto lubi.

My nie lubimy zarywa? nocy, wi?c wyczekiwanie do bladego ?witu na obejrzenie walki pi??ciarskiej zawsze jest dla nas nie lada wyzwaniem. Próbowali?my dowiedzie? si?, czy nie da?oby si? przesun?? pory rogrywania pojedynków bokserskich na przyk?ad na wczesne popo?udnie, tak, ?eby?my wychodz?c na mecz pod pozorom spotkania z klientem nie musieli ju? pó?niej wraca? do biura. Okazuje si? jednak, ?e sprawa jest powa?niejsza i wynika z tradycji tego sportu. - Tyson z tym drugim zawsze walczyli w ?rodku nocy i jako? to dzia?a?o, po co wi?c to zmienia?? - dziwi si? przewodnicz?cy Stowarzyszenia Niezale?nych O?rodków Bokserskich, dla nas po prostu SNOB.

Jan Marian Rakieta
2009-10-26

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa