NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
Koci rytua??

W?adze Izraela wyda?y nakaz obrzezania wszystkich kotów przebywaj?cych na terenie tego pa?stwa. Przepis wydano po licznych konsultacjach z dogmatykami religii moj?eszowej.

Dla hodowców kotów rasowych w Izraelu jest to niespodziewany cios. Jak powiedzia? nam Mosze Rozenkranc - Prezes Izraelskiego Stowarzyszenia Hodowców Rasowych Kotów, posuni?cie to nie jest uzasadnione ani wzgl?dami religijnymi, ani wzgl?dami natury ekonomicznej, czy te? higienicznej. Co wi?cej, wed?ug Rozenkranca, zarz?dzenie o obrzezaniu kotów, narazi hodwców na olbrzymie wydatki, a ceny rasowych kotów mog? drastycznie spa??.

Pomimo licznych protestów ze strony hodowców kotów, hierarchowie religii judaistycznej, a co za tym idzie - w?adze Izraela podtrzyma?y przepis.

Pocieszaj?cy dla hodowców jest fakt, ?e jak na razie nie wiadomo, kiedy rozporz?dzenie wejdzie w ?ycie.

Foster Jones
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa