NIEWIERZPLOT.COM > ZE ¦WIATA
Kryzys w Watykanie?

Jak donosi Agencja Reutera, ?ród?a zbli?one do watyka?skich oficjeli informuj? o prawdopodobnym kryzysie w Stolicy Apostolskiej.

Nieoficjalnie mówi si?, ?e w czwartkowy wieczór papie? mia? westchn?? i powiedzie?: "Nie wiem jak wy, ale ja ju? sko?czy?em. No, ju? mam do?? po prostu".

Jak nietrudno si? domy?le?, wywo?a?o to fal? domys?ów i kontrowersji na temat przysz?o?ci Ko?cio?a. Wybitny japo?ski psycholog Siad Na Chez Long, który zbada? ten szczególny przypadek stwierdzi?, i? mamy do czynienia z klasycznym kryzysem po?owy pontyfikatu.

Tymczasem zupe?nie inne stanowisko zaj?? kardyna? Alfredo Frutti Di Mare, rzecznik prasowy Watykanu. Dziennikarze wyolbrzymili ca?? spraw? ponad jej faktyczn? wag? - powiedzia? Di Mare. Przyzna?, ?e owszem, papie? wyg?osi? ow? kontrowersyjn? kwesti?, jednak zosta?a ona wyj?ta z kontekstu. Poproszony o wyja?nienie, stwierdzi?, i? ca?e zaj?cie mia?o miejsce w sali sto?owej, a Ojciec ?wi?ty mówi?c owe s?owa, które obieg?y ?wiat odsun?? talerz z kurczakiem w potrawce i wymoczywszy palce w misce z wod? poklepa? si? po swoim ?wi?tym Brzuchu.

Ca?? spraw? zainteresowa? si? Maciej Kuro?, ceniony smakosz, który obieca? nam solennie zda? relacj? ze swego dochodzenia.

Jan Piotr Szatan
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa