NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Wpadka neodruidĂłw

Istebna, 29 listopada 2001 (inf. w?.)

Komandosi GRAD-u (Grupy Reagowania Antydruidycznego) rozbili dzisiejszego ranka najwi?ksz? polsk? organizacj? druidów. Obaj jej cz?onkowie - Adam Z. ps. "Jemio?a" i Makary W. ps. "Panoramix" - przebywaj? aktualnie w areszcie ?ledczym w Bielsku-Bia?ej.

Rzecznik bielskiej policji, ppor. Jacek Anna Kapiszon, na specjalnie zwo?anej konferencji oznajmi?, ?e podstaw? do zatrzymania podejrzanych by? dekret Kazimierza Wielkiego "Ad Paganem Xenociduum". Jak twierdzi ppor. Kapiszon: "dokument ten nigdy nie zosta? anulowany, tak wi?c jego litera stanowi obowi?zuj?ce prawo Rzeczypospolitej Polskiej".

Nieoficjalnie dowiedzieli?my si?, ?e podejrzanym zostan? prawdopodobnie postawione zarzuty o "magyi czarney uprawianie, tako? inakie z Belzebubem konszachty" oraz "zup smrodliwych warzenie". Za te przest?pstwa prokurator mo?e za??da? od roku do siedmiu lat "w dybach na rynku" lub S?du Bo?ego.

Zarówno "Jemio?a" jak i "Panoramix" nie przyznaj? si? do winy, lecz dowody zebrane przez prokuratur? nie budz? w?tpliwo?ci. W komórce Adam Z. znaleziono przypalony garnek, a w stodole pod sianem odkryto sierp. Z kolei na pastwisku Makarego W. pas?a si? koza, która by? mo?e by?a zwierz?ciem ofiarnym.

Policja ma uzasadnione podejrzenia, ?e na wolno?ci pozostaje wspólnik "Jemio?y" i "Panoramixa", bli?ej nieokre?lony osobnik o pseudonimie "Belzebub". Podejrzenia te sformu?owano w oparciu o rzeczony dekret Kazimierza Wielkiego. Wszystko jednak wskazuje na to, ?e nied?ugo równie? "Belzebub" pow?druje w dyby. Pragn?cy zachowa? anonimowo?? oficer GRAD-u zapewni? nas: "znajdziemy go nawet w piekle".

Alfonso y Veiga
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa