NIEWIERZPLOT.COM > NAUKA
Najwi?ksza liczba

Toledo, 9 stycznia 2002 (inf. w?.)

Naukowcy z Uniwersytetu Rosynanta w Toledo odkryli najwi?ksz? liczb? ?wiata. Jest ni? 2 do pot?gi 28935689754291856834753894569387598756238956475 plus 2. Przypomnijmy, ?e dotychczas za najwi?ksz? liczb? uwa?ano 2 do pot?gi 28935689754291856834753894569387598756238956475 plus 1, znan? jako 'Liczba Psi-Omega'.

Trwaj? spory, jak nazwa? now? rekordzistk?. Najprawdopodobniej wygra jedna z dwóch propozycji: 'Liczba Psi-Omega plus jeden' lub 'Liczba Jowiszowa'.

Kierownik zespo?u odkrywców liczby, prof. Baltasar Martinez-Dominez-ciach-ciach-Kapu?niak twierdzi, ?e prawdopodobnie istniej? jeszcze wi?ksze liczby, ale ich odkrycie b?dzie wymaga?o du?o silniejszych komputerów, ni? te, z których naukowcy korzystaj? obecnie.

Alfonso y Veiga
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa