NIEWIERZPLOT.COM > GOSPODARKA
Ze srebrnego ekranu pod strzechy

Jak powszechnie wiadomo, producenci przesciagaja sie w kwestii jak najbardziej pomyslowego sposobu zaprezentowania swojego towaru. Nikogo nie zaskakuj? reklamy staj?ce si? wr?cz ma?ymi dzie?ami sztuki. Tym razem, sprawy posz?y jeszcze dalej. Miast wymy?la? telewizyjne spoty, czy atrakcyjne wizualnie anonse prasowe, postanowiono proces promowania produktu silniej zwiazac z nim samym.

Ostatnio na rynku pojawi?o si? wi?c wiele produktów, których nazwy odwo?uj? si? do aktualnych wydarze?, zjawisk. Prze?om tysi?cleci obfitowa? wi?c w wysyp wszelkiego rodzaju instytucji, przedmiotów, czy np. programów maj?cych w nazwie s?owo "Millenium". Przyk?ady mo?na by mno?y?.

Krok dalej w tej materii oznacza ?ci?lejszy zwi?zek z aktualnymi wydarzeniami. Producenci sprofilowali wi?c nazwy swych produktów tak, aby kojarzy?y si? np. z superprodukcjami kina. Nie musieli?my czeka? d?ugo od premiery filmu o przygodach m?odego czarownika, by firma Hewlett-Packard zaprezentowa?a ?wiatu swe najm?odsze dziecko - wysokiej klasy drukark? "Harry Ploter". Nieoficjalnie mówi si?, ?e geneza nazwy jest dwojaka i bohater literacki Harry P. b?dzie, chc?c nie chc?c, splendorem podzieli? si? z gronem redakcyjnym coraz popularniejszego serwisu "nie_wierz_plot.com".

Równie ?mia?o poczyna sobie firma Procter & Gamble, producent Chappi - serii pokarmu i kosmetyków dla psów. Nazwa nowej pozycji w katalogu firmy nawi?zuje do innego kinowego przeboju ostatnich tygodni. "W?adca nicieni" jest specyfikiem, którego zadaniem jest dbanie o metabolizm u naszych czworonogów.

Jeste?my ciekawi jaki skutek przynios? owe frapuj?ce zabiegi marketingowe. Równocze?nie serdecznie dzi?kujemy czytelnikom za uwagi i sugestie zmiany nazwy serwisu na, cho?by, "Pulp FICTION".

Jan Piotr Szatan
2002-02-27

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa