NIEWIERZPLOT.COM > NAUKA
Zdematerializowany m?otek

Podczas uroczystego wr?czenia presti?owej czeskiej nagrody "Z?otych Warów" w s?ynnej czeskiej wytwórni manekinów "Slava" dosz?o przypadkiem do historycznego wydarzenia. M?otek lakiernika pozostawiony przez przypadek pod dipolaryzacyjn? lamp? Ochmana uleg? dematerializacji. "Strumie? atomów z lampy poprostu wbi? m?otek jak gwó?d? w przestrze?" - wyja?nia Irzi Nedved z czeskiego Instytutu J?drowego. "Energia krytyczna posiada?a minimaln? konieczn? warto??, dlatego przyrz?d pojawi? si? ju? za chwil? na odlegym o 40 metrów biurku magazyniera. Przemieszczenie wynika?o z obrotu ziemi." Wydarzenie zarejestrowa?a czeska telewizja "Na rzivo". Spraw? zaj??y si? najlepsze instytuty badawcze na ?wiecie m.in. z USA, Rosji, Japoni i Gliwic.

Mendel Jajek
2002-03-16

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa