NIEWIERZPLOT.COM > Z KRAJU
Dramat w mie?cie!

Wczorajszego wieczora, w centrum Warszawy, rozegra?a si? straszliwa tragedia. W dotychczas niewyja?nionych okoliczno?ciach z 30 pi?tra Pa?acu Kultury spad? deszcz. Przyby?e po niespe?na chwili pogotowie ratunkowe by?o ju? niestety bezradne - z deszczu zosta?a jedynie mokra plama.

Warto przypomnie?, ?e niespe?na pó? roku temu, dok?adnie w tym samym miejscu spad?o ci?nienie jednej z przyjezdnych turystek.

Nieoficjalnie mówi si? tak?e o tym, i? w ostatnich dniach, na li?cie ksi??kowych bestsellerów odnotowano "Upadek" Alberta Camus. Podobno znany warszawski ksi?garz Czes?aw Apiecionek planuje zwróci? si? z oficjaln? pro?b? o pomoc do rodzimych autorytetów z dziedzin filzofii, socjologii, kryminalistyki oraz kilku glazurników. Dlaczego do tych ostatnich? To wci?? pozostaje zagadk?.

Jan Piotr Szatan
2002-03-16

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa