NIEWIERZPLOT.COM > GOSPODARKA
Jab?uszka ci?gle zaskakuj?

Firma Apple, producent komputerów Macintosh, po raz kolejny zaszokowa?a zarówno sw? konkurencj? jak i klientów.

W czasach post?puj?cej globalizacji i homogenizacji tak gospodarczej, jak i co za tym idzie - kulturowej, decyzja szefów koncernu mo?e zaskakiwa?. Zdecydowali si? bowiem oni na sprofilowanie swych produktów na poszczególne rynki. Chodzi o wyposa?enie ich w atrybuty, czy cechy charakterystyczne dla danych narodów.

- Z w?asnego do?wiadczenia wiemy jak du?e bywaj? ró?nice pomi?dzy kulturami. Jak powiadaj? - co kraj, to obyczaj. Du?o podró?uj? w interesach, wi?c mia?em mo?no?? przekona? si? o tym osobi?cie. Do dzi? nie zapomn? konsternacji moich europejskich przyjació? na widok mojej ?ony nacieraj?cej si? przed snem t?uszczem wieloryba - powiedzia? Steve Jobs - S?ysza?em tak?e, ?e w pewnych krajach Europy Wschodniej do dzi? pokutuje atawistyczne przyzwyczajenie do u?ywania sztu?ców - doda? rozbawiony.

Szlak zmian w?ród produktów ze znakiem t?czowego jab?uszka przeciera nowa wersja znanego ju? iMaca. Unowocze?niony model komputera trafi na rynek jamajski pod nazw? I&iMac.

Jan Piotr Szatan
2002-03-16

Powiadom znajomego o tym artykule  |  Wykop tego newsa